Dodany przez
w kategorii: Studenci, Stypendia

W związku z powtarzającymi się pytaniami, Dziekanat WIiTCh informuje, że wypłata świadczeń pomocy materialnej przewidziana jest na dzień 25.04.2016 r. (poniedziałek).

Jednocześnie przypominamy że na mocy § 1 ust. 8 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej (tekst jednolity dostępny na łamach serwisu Biuletynu Informacji Publicznej PK) w miesiącach październik i marzec, wypłaty świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów nie są realizowane.