Poniżej przedstawiam terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia

specjalność LTO – 31.01.2018,

specjalność  TP – 31.01, 02.02.2018,

specjalność KTOiPR – 29.01.2018,

specjalność TSiGO – 05.02.2018,

specjalność  APIS – 30-31.01, 05.02.2018,

specjalność CTK –  1-2.02.2018,

specjalność IPT i IOZE – 30.01, 05.02.2018,

Biotechnologia – 31.01.-1.02.2018,

NN – 1.02.2018,

Chemia budowlana – 02.02.2018