Poniżej przedstawiam terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia

specjalność LTO – 03-04.07.2017,

specjalność  TP – 03-04.07.2017,

specjalność KTOiPR – 30.06.2017,

specjalność TSiGO – 29-30.06.2017,

specjalność  APIS – 03-05.07.2017,

specjalność CTK –  30.06.2017,

specjalność IPT i IPT j. ang. – 04-06.07.2017,

Biotechnologia – 07.07.2017,