Poniżej przedstawiam terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia

specjalność LTO – 25.09.2017,

specjalność  TP – 21.09.2017,

specjalność KTOiPR – 21- 22.09.2017,

specjalność TSiGO – 25.09.2017,

specjalność  APIS – 22.09.2017,

specjalność CTK –  21.09.2017,

specjalność IPT i IPT j. ang. – 26-27.09.2017,

Biotechnologia – 26.09.2017,