Poniżej przedstawiam terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia

specjalność LTO – 30.03.2017,

specjalność  TP – 29.03.2017,

specjalność KTOiPR – 31.03.2017,

specjalność TSiGO – 28.03.2017,

specjalność  APIS – 29.03.2017,

specjalność CTK –  27.03.2017,

specjalność IPT i IOZE – 29.03.2017,

Biotechnologia – 28.03.2017,

NN – 28-29.03.2017