Dodany przez
w kategorii: Pracownicy, Studenci

Dziekan WIiTCh wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów Przemysłu Chemicznego o. Kraków zapraszają studentów i pracowników do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, w dniu 4 listopada 2016 r.

W ramach wyjazdu wizytowane będą unikalne instalacje ekstrakcji nadkrytycznej oraz jedyna świata instalacja półtechniczna przeznaczona do badań nad produkcją nawozów.

Zgłoszenia przyjmuje dr inż. Anna K. Nowak w pokoju 424 lub drogą mailową (do 31.10.2016). W zgłoszeniu należy podać Imię i Nazwisko, nr grupy studenckiej lub jednostkę Wydziału oraz PESEL. Zgłoszenia niekompletne oraz po terminie nie będą brane pod uwagę.