Rada Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej powołała komisję rekrutacyjną dla dyscypliny Inżynieria Chemiczna. Komisja urzędować będzie w pok. 36 budynku WIiTChem począwszy od dnia 2 września 2019 r.

Skład Komisji:
dr hab inż Radomir Jasiński, prof. nadzw. PK – przewodniczący komisji
dr hab inż Marcin Banach, prof. nadzw. PK – sekretarz komisji
dr hab inż Katarzyna Gorazda – członek komisji
dr hab inż Przemysław Jodłowski – członek komisji
mgr inż Filip Koper – przedstawiciel samorządu doktorantów