Uwaga Studenci!
2-4 kwietnia 2018 roku odbędzie się  Studencka Konferencja Naukowa w Petersburskim  Państwowym  Instytucie Technologicznym w Petersburgu (Rosja). Tematyka konferencji obejmuje badania z zakresu chemii i technologii chemicznej, w tym technologii polimerów, technologii organicznej i nieorganicznej.

Studenci (I, II st.), którzy:
– prowadzą badania w ramach kół naukowych,
– posiadają ważny paszport zagraniczny (min do lipca 2018r.),
– są chętni do referowania wyników swoich badań w języku rosyjskim lub angielskim na konferencji w Petersburgu,
– są gotowi przedstawić w najbliższym czasie abstrakt referatu (najlepiej w j. rosyjskim)
proszeni o zgłoszenie się do pani dr Jeleny Najman (pok.320, lena@chemia.pk.edu.pl) do 23.01.2018 r.