Konferencja TYGIEL swoją historię zapoczątkowała jako międzyuczelniana, studencko-doktorancka inicjatywa realizowana w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, goszcząc w obiektach wszystkich uczelni w Lublinie. Tegoroczna edycja TYGLA będzie odbywała się w murach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydarzenie jest niepowtarzalną okazją do nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń i poszerzenia swojego kręgu zainteresowań dzięki dziesiątkom Uczestników oraz zaproszonych Gości z kraju i zagranicy. Konferencja przyczynia się także do popularyzacji i upowszechniania wiedzy, jak również integracji środowiska naukowego.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia swoich prac w formie wystąpienia ustnego, posteru naukowego (wybrane dziedziny nauki) oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej. Rejestracja prowadzona jest do 14 lutego 2018 r. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: http://www.konferencja-tygiel.pl/

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo łatwe do dystrybucji szczegółowe informacje o Konferencji TYGIEL (format .pdf): http://bit.ly/konferencja-tygiel