Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C2) ogłasza otwarty konkurs na pracę doktorską pt. „Projektowanie nowych katalizatorów zeolitowych do procesów selektywnej konwersji biomasy do kwasów mlekowego i akrylowego” dla doktoranta, realizowaną w ramach projektu ,,Nano-design of zeolite-based catalysts for selective conversion of biomass into chemicals” finansowanego przez NCN i Unię Europejską, w ramach programu Polonez-1

Szczegóły konkursu