Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Praca

Informujemy, że w związku z realizacją projektu POWROTY zostanie ogłoszony otwarty konkurs dla studentów III stopnia. Oferty rekrutacyjne dla studentów należy składać od dnia 10.11.2016 r. do dnia 23.11.2016 r. Oferta skierowana jest do studentów studiów III stopnia kierunku technologia chemiczna.

Otwarty konkurs będzie prowadzony w ramach projektu POWROTY współfinansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej pt. „Synthesis and photochemistry/photophysics studies of the intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry”.

Warunki konkursu

Warunki konkursu w języku angielskim