Dodany przez
w kategorii: Praca, Studenci

Informujemy, że w związku z realizacją projektu POWROTY zostanie ogłoszony otwarty konkurs dla studentów. Oferty rekrutacyjne dla studentów należy składać od dnia 10.11.2016 r. do dnia 23.11.2016 r. Oferta skierowana jest do studentów studiów I stopnia, którzy ukończyli co najmniej 1 rok studiów na WIiTCH na kierunku technologia chemiczna lub biotechnologia.

Otwarty konkurs będzie prowadzony w ramach projektu POWROTY współfinansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej pt. „Synthesis and photochemistry/photophysics studies of the intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry”.

Warunki konkursu