Dziekan WIiTCh ogłasza konkurs dotyczący podziału dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców (<35lat – od rocznika 1984 włącznie) oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać w Sekretariacie Wydziału w terminie do 16.07.2018 r.

Załączniki:
Zasady podziału dotacji
Szablon wniosku o przyznanie dotacji na finansowanie zadań związanych z rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2018
Szablon wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem specjalności naukowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2018