Dodany przez
w kategorii: Badania i nauka, Pracownicy

Dziekan WIiTCh ogłasza konkurs dotyczący podziału dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców (<35lat – od rocznika 1983 włącznie) oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać w Sekretariacie Wydziału w terminie do 02.06.2017 r.

Załączniki:
Zasady podziału dotacji
Szablon wniosku o przyznanie dotacji na finansowanie zadań związanych z rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2017
Szablon wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem specjalności naukowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2017