Fundacji Azja-Europa (ASEF, Asia-Europe Foundation) oferuje możliwość zaangażowania młodych dziennikarzy w praktykę swojego rzemiosła poprzez opisywanie projektów ASEF w Azji i Europie. Poszukiwani są młodzi pisarze z pasją, twórcy filmów dokumentalnych, blogerzy i/lub osoby aktywne w mediach społecznościowych.

 Wnioskodawcy muszą spełniać następujące warunki:

  • być młodymi reporterami z udowodnionymi umiejętnościami*,
  • być w wieku od 18-30 lat,
  • być obywatelem jednego z krajów ASEM,
  • wykazać się doskonałą znajomością języka angielskiego (ustnie i pisemnie)

* Propozycja skierowana do osób, które nie są zatrudnione w pełnym wymiarze czasu jako dziennikarze.

Wybrani Młodzi Reporterzy ASEFEdu opiszą do sześciu projektów edukacyjnych obejmujących dwa regiony geograficzne i odnoszących się do tematu „Dostęp do edukacji i zatrudnienia dla młodzieży”.

Rejestracji można dokonywać do 30 kwietnia pod adresem http://www.asef.org/press/corporate/news-4182-open-call-for-asefedu-young-reporter-2017. Szeroki zakres informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej http://www.asef.org/Uploads/Open%20Call%20for%20ASEFEdu%20Young%20Reporter%202017.pdf. Z wszelkimi ewentualnymi pytaniami dotyczącymi udziału w wydarzeniu możecie Państwo zgłaszać się bezpośrednio do organizatorów pod adresem asefedu@asef.org.