Fundacja Edukacyjna Perspektywy organizuje VIII EDYCJĘ KONKURSU INTERSTUDENT 2018 NA NAJLEPSZEGO STUDENTA ZAGRANICZNEGO W POLSCE. Nagrodzeni zostaną zagraniczni studenci, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizowany jest w ramach programu „Study in Poland”. Kapituła Konkursu wybierze najlepszych spośród studentów zagranicznych uczących się w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów do udziału w konkursie proszę zgłaszać w Dziekanacie do 14 grudnia 2017 r.