Dodany przez
w kategorii: Praca, Pracownicy

konkurs stanowisko pracownika naukowo – technicznego do projektu POWROTY

Informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs na stanowisko pracownika naukowo – technicznego. Otwarty konkurs będzie prowadzony w ramach projektu POWROTY współfinansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Oferty rekrutacyjne należy składać do dnia 23.03.2018 r.
Warunki konkursu

position contest for a scientific and technical employee for the POWROTY project

Please be advised that an open contest for the position of a scientific and technical employee has been announced. The open contest will be run as a part of the POWROTY project co-financed by the Foundation for Polish Science. Recruitment offers should be submitted by 23.03.2018.
Terms of the contest