Dodany przez
w kategorii: Praca, Studenci

Informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs na stanowisko student. Oferta ta skierowana jest do studentów I lub II stopnia. Otwarty konkurs będzie prowadzony w ramach projektu Projekt jest realizowany w ramach programu POWROTY
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Oferty rekrutacyjne należy składać do dnia 22.02.2018 r.
Warunki konkursu
Terms of the competition