Dodany przez
w kategorii: Absolwenci, Studenci

Zarząd Oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Inżynierów i  Techników Przemysłu Chemicznego zaprasza do udziału w Konkursie SITPChem  na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni. Informacje o konkursie są dostępne na stronie www: http://www.sitpchem.org.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=93

Celem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca, pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność. Organizatorzy konkursu preferują prace dotyczące chemii stosowanej.

Prace dyplomowe magisterskie wykonane w roku akademickim 2015/2016 wraz  z „Kartą zgłoszenia” (Zał.) należy złożyć u Sekretarza Oddziału krakowskiego SITPChem dr inż. Edyty Hebdy (pok. 604, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków) w terminie do dnia 15. 12.2016r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 20.01.2017r.  Autorzy prac,  które uzyskają I-III miejsce otrzymają dyplomy, a dwie najlepsze prace z różnych wydziałów chemicznych zostaną wysłane na Konkurs Ogólnopolski Zarządu Głównego SITPChem do Warszawy.

Załączniki: