Dodany przez
w kategorii: Pracownicy, Projekty

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy rekrutacje uczestników do odbycia kursu użytkowania pakietu Ansys. Kurs finansowany jest z Projektu „REG-uczący się”. W ramach kursu ma zostać przeszkolonych 16 pracowników akademickich naszego Wydziału. W tym roku akademickim osiem osób i w kolejnych dwóch latach po 4 osoby. W związku z sytuacją epidemiczną, w tym roku kurs będzie prowadzony w sposób online. Program kursu macie Państwo przedstawiony w pliku do którego link znajduje się pod tym ogłoszeniem.

Pakiet Ansys jest oprogramowaniem do symulacji komputerowej metodą elementów skończonych i objętości skończonych. Symulacje, które można za jego pomocą prowadzić obejmują miedzy innymi:

  1. Przepływy płynów wraz z procesami wymiany masy, ciepła i reakcjami chemicznymi zarówno dla procesów homo jak i heterofazowych.
  2.  Analizy statyczne i dynamiczne prototypów wykonanych z materiałów których obszerną bazę można znaleźć w pakiecie, w tym analizy prototypów wykonanych z materiałów polimerowych i kompozytowych.
  3. Analiza i prototypowanie układów optycznych oraz reakcji fotokatalitycznych.

Politechnika Krakowska od kilku lat jest użytkownikiem oprogramowania Ansys używanego zarówno do prac badawczych jak i do dydaktyki. Dostęp do pakietu możliwy jest także w Akademickim centrum Obliczeniowym CYFRONET AGH.

Macie Państwo możliwość zapoznania się z tym pakietem oraz zastosowania go w swojej pracy dydaktycznej i badawczej.

Rekrutacja będzie trwała od 16.11 do 26.11. Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu powinny komplet dokumentów przesłać do biura REG. Informacje i szablony dokumentów można znaleźć na SIP-ie. Po zakończeniu rekrutacji odbędzie się spotkanie komisji kwalifikacyjnej a sam kurs rozpocznie się na początku grudnia. W przypadku braku chętnych z naszego Wydziału będą rekrutowani pracownicy innych Wydziałów PK.

Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielam poprzez email lub na Teamsie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Wydziałowy Koordynator Projektu REG
dr hab. inż. Robert Grzywacz, prof. PK

Załączniki:

  1. Ramowy program kursu