Dodany przez
w kategorii: Stypendia

Informujemy że dostępna jest wstępna lista rankingowa do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Wszelkie uwagi i pytania do wstępnej listy rankingowej dotyczącej stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr letni w roku akademickim 2015/2016 (dot. studentów studiów stacjonarnych II stopnia rozpoczynających naukę od semestru letniego I i II rok) proszę zgłaszać do dnia 29 marca 2016 r. (wtorek) mailowo na adres: ipabjan@pk.edu.pl.