W załączeniu przedstawiamy końcowe wyniki postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej na rok akad. 2016/2017. Nie jest to jeszcze lista przyjętych na studia doktoranckie, ponieważ limity miejsc zatwierdzone przez Senat PK wynosiły: 8 miejsc na kierunek Technologia Chemiczna i 3 miejsca na Inżynierię Chemiczną”, a wszyscy, którzy zdali wybrali Technologię Chemiczną.  Postępowanie w sprawie ewentualnego przesunięcia dwóch miejsc z kierunku Inżynieria Chemiczna na kierunek Technologia Chemiczna (o ile to będzie możliwe) jest w toku.