Dodany przez
w kategorii: Pracownicy, Ważne

Szanowni Państwo,
mając na uwadze sytuację związaną z pandemią koronawirusa informuję, że tegoroczna edycja Małopolskiej Nocy Naukowców została przeniesiona z ostatniego piątku września na dzień 27 listopada 2020. W przypadku braku zniesienia rządowych obostrzeń dotyczących masowych zgromadzeń oraz problemów logistycznych związanych z organizacją imprezy masowej podczas roku akademickiego, realizacja programu wydarzenia w pełnym zakresie i kształcie deklarowanym na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego z zachowaniem planowanych wskaźników realizacji programu (tj: liczby aktywności, liczby lokalizacji, liczby naukowców, studentów i pracowników zaangażowanych w realizację wydarzenia) nie będzie możliwa w zaistniałych warunkach. Zmiany w programie wydarzenia będą konsultowane z władzami Wydziału oraz indywidualnie z organizatorami poszczególnych atrakcji.

Z poważaniem, Dagmara Malina