dr inż. Bożena Tyliszczak jest laureatką II edycji konkursu „Młody Naukowiec – Kreator Rzeczywistości Gospodarczej”. Nagroda dotyczy pracy „Aktywne opatrunki hydrożelowe otrzymywane z produktów naturalnych”.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu „Młody Naukowiec – Kreator Rzeczywistości Gospodarczej” jest Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Konkurs jest kierowany do społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej i ma za zadanie wyróżnianie prac badawczych o najwyższym potencjale wdrożeniowym. Konkurs jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.”

Nagrodzone w konkursie rozwiązania to tylko ułamek ofert technologicznych jakie można znaleźć w Internetowej Bazie Ofert Politechniki Krakowskiej. Jeśli zatem poszukujesz najnowszych wyników badań naukowych, chciałbyś nawiązać współpracę z doświadczonymi ekspertami naukowymi lub potrzebujesz usług akredytowanych laboratoriów skorzystaj z zasobów dostępnych pod adresem: www.s2b.transfer.edu.pl i skontaktuj się z nami! My nawiążemy współpracę Politechniki Krakowskiej z Twoją firmą i umożliwimy współpracę technologiczną poprzez sprzedaż licencji i technologii.