Oferta technologiczna Politechniki Krakowskiej:
Innowacyjny katalizator tlenkowy do zastosowania w przewodach wentylacyjnych budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej.

Twórcy:
dr hab. inż. Przemysław Jodłowski – Politechnika Krakowska,
dr inż. Roman Jędrzejczak – MCB Uniwersytet Jagielloński,
dr inż. Piotr Legutko – Uniwersytet Jagielloński,
mgr Damian Chlebda – Uniwersytet Jagielloński,
dr hab. inż. Andrzej Kołodziej – IICH PAN

Kontakt: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska www.transfer.edu.pl, +48 126282542