Oferta technologiczna Politechniki Krakowskiej:
Innowacyjna, ekologiczna metoda otrzymywania leków w warunkach bezrozpuszczalnikowych. Eliminuje drogie, toksyczne odczynniki i skraca proces produkcji.

Twórcy: dr inż. Jolanta Jaśkowska, mgr inż. Przemysław Zaręba, mgr inż. Anna Drabczyk, mgr inż. Damian Kułaga

Kontakt: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska www.transfer.edu.pl, +48 126282542