Oferta technologiczna Politechniki Krakowskiej:
Nanocząstki selenku cynku domieszkowanego manganem zostały wykorzystane jako składnik hybrydowych nanokompozytów polimerowych o wysokim współczynniku załamania światła. Nanocząstki po połączeniu z półprzewodzącą matrycą polimerową mogą pełnić funkcję warstwy aktywnej w budowie urządzeń optoelektronicznych np. cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych. Obszary zastosowania wynalazku to optoelektronika, chemia innowacyjna oraz bioinżynieria.

Twórcy: dr inż. Katarzyna Matras-Postołek, mgr inż. Adam Żaba, mgr inż. Svitlana Sovinska

Kontakt: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska www.transfer.edu.pl, +48 126282542