Oferta technologiczna Politechniki Krakowskiej:
Nowa technologia wytwarzania ferrimagnetycznego nanokompozytu, pełniącego rolę podłoża do hodowli komórek.

ZALETY: korzystniejsze właściwościami ferrimagnetycznymi, zwiększoną biodegradowalnością, zwiększoną biozgodnością.

Twórcy: dr inż. Marek Piątkowski, mgr inż. Natalia Radwan-Pragłowska, mgr inż. Łukasz Janus

Kontakt: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska www.transfer.edu.pl, +48 126282542