Oferta technologiczna Politechniki Krakowskiej:
„Bioaktywne opatrunki hydrożelowe z nanosrebrem”

Twórcy:
dr inż. Bożena Tyliszczak, hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec dr inż. Dagmara Malina, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

Kontakt:
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
www.transfer.edu.pl
+48 126282542