Oferta technologiczna Politechniki Krakowskiej:
„Syntetyczny substytut kości o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych”

Twórcy:
dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec-kierownik zespołu, dr inż. Dagmara Malina, prof. dr hab. Regina Kijkowska, dr hab. inż. Zbigniew Wzorek

Kontakt:
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
www.transfer.edu.pl
+48 126282542