Dodany przez
w kategorii: Studenci

Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Metody badania związków chemicznych” odbędzie się w dniu 6 września 2017 r. o godzinie 12:00 w sali 402.