Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Pracownicy
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza doktorantów, pracowników naukowych oraz jednostki badawcze z całego świata 
zainteresowane współpracą z praktykantami z Niemiec do udziału w kolejnej edycji programu RISE (Research Internships in Science and Engineering).  W ramach programu RISE jednostki badawcze a także indywidualni pracownicy naukowi i doktoranci mogą ubiegać się o przyjęcie na praktyki studentów niemieckich uczelni.

W projekcie biorą udział studenci następujących dziedzin:

– biologia
– chemia
– fizyka
– nauki o Ziemi
– inżynieria
– informatyka
oraz pokrewnych kierunków.

Praktykanci otrzymują stypendium DAAD na pokrycie kosztów utrzymania i podróży.
Oferty praktyk na miesiące letnie 2018 można składać online od 1 września do 15 października 2017 r. Szczegółowe informacje w języku 
angielskim oraz niemieckim znajdą Państwo w załączeniu oraz na stronie internetowej: www.daad.de/rise-worldwide <http://www.daad.de/rise-worldwide
W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt w języku angielskim lub niemieckim bezpośrednio pod adresem: rise-ww@daad.de mailto:rise-ww@daad.de>.