Szczegóły dotyczące naboru do udziału w zagranicznych programach wymiany studenckiej można znaleźć pod poniżej podanymi linkami:

http://dwm.pk.edu.pl/wymiana-studencka-z-japonia/
http://dwm.pk.edu.pl/wymiana-studencka-z-hanyang-university-w-seulu/
http://dwm.pk.edu.pl/wymiana-studencka-z-tajwanem/
http://dwm.pk.edu.pl/wymiana-studencka-z-xian-technological-university-w-chinach/

Informacje na temat bieżących naborów prowadzonych przez Dział Współpracy Międzynarodowej publikujemy również na naszym profilu na stronie www.facebook.com/CracowUniversityofTechnology