Uprzejmie informuję, że obrady komisji przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr inż. Grzegorza Jodłowskiego, odbędą się w dniu 5 lutego 2019 r. /wtorek/ o godz. 12:00 w sali 35 (parter) w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kraków ul. Warszawska 24.
Przedmiotem obrad komisji będzie podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
Załączniki:
– harmonogram postępowania habilitacyjnego,
wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,
autoreferat,
skład komisji habilitacyjnej,
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Jerzy Choma (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie),
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz (Politechnika Wrocławska),
recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK (Politechnika Krakowska).