Uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca 2012 r. Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej nadała pani dr inż. Barbarze Gawdzik stopień doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk technicznych, dyscyplinie Technologia chemiczna, specjalność Chemia organiczna.

Dokumenty związane z postępowaniem habilitacyjnym dostępne są poniżej:
wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,
autoreferat,
skład Komisji habilitacyjnej,
harmonogram przebiegu postepowania habilitacyjnego,
recenzja prof. dr hab. inż. J. Pikies,
recenzja prof. dr hab. inż. T. Gajda, prof.PŁ,
recenzja prof. dr hab. inż. J. Ogonowski,
uchwała Komisji habilitacyjnej,
wniosek Komisji habiltacyjnej do Rady Wydziału IiTCh,
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.