Uprzejmie informuję, że obrady komisji przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr inż. Elżbiety Skrzyńskiej, odbędą się w dniu 14 czerwca 2016 r. /wtorek/ o godz. 10:15 w sali 12 (parter) w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kraków ul. Warszawska 24.

Przedmiotem obrad komisji będzie podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

Załączniki:

harmonogram postępowania habilitacyjnego,

wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,

autoreferat,

skład komisji habilitacyjnej,

recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medyńska /Uniwersytet Gdański/

recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak /Politechnika Śląska/,

recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK /Politechnika Krakowska/.