Uprzejmie informuję, że obrady komisji przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr inż. Izabeli Czekaj, odbędą się w dniu 30 kwietnia 2015 r. /czwartek/, w sali 35 (parter) w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kraków ul. Warszawska 24.

Przedmiotem obrad komisji będzie podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

Załączniki:

harmonogram postępowania habilitacyjnego,

wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,

autoreferat,

skład komisji habilitacyjnej,

– zmiana składu komisji habilitacyjnej,

recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk /Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny/,

recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. inż. Marcin Wilk /Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach/,

recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. inż. Jarosław Handzlik, prof. PK /Politechnika Krakowska/.