Uprzejmie informuję, że obrady komisji przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr inż. Przemysława Jodłowskiego, odbędą się w dniu 16 marca 2018 r. /piątek/ o godz. 12:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału nr 12 (parter) w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kraków ul. Warszawska 24.
Przedmiotem obrad komisji będzie podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
Załączniki:
harmonogram postępowania habilitacyjnego,
wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,
autoreferat,
skład komisji habilitacyjnej,
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski /Politechnika Śląska w Gliwicach/,
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz /Politechnika Łódzka/,
recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK /Politechnika Krakowska/.