Uprzejmie informuję, że obrady komisji przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr Stanisława Kudły, odbędą się w dniu 23 kwietnia 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału nr 12 (parter) w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kraków ul. Warszawska 24.
Przedmiotem obrad komisji będzie podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
Załączniki:
– harmonogram postępowania habilitacyjnego,
– wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,
– autoreferat,
– skład komisji habilitacyjnej,
– recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. Zbigniew Bartczak /Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi/,
– recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. inż. Janusz Datta, prof. nadzw. PG /Politechnika Gdańska/,
– recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, prof. zw. PK /Politechnika Krakowska/.