Dodany przez
w kategorii: Pracownicy

Informuję, że został ogłoszony konkurs dla pracowników i doktorantów Politechniki Krakowskiej o Nagrodę Rektora PK. Udokumentowane wnioski należy składać w Sekretariacie Wydziału p. 10 w terminie do dnia 22 marca br., natomiast wersję elektroniczną wniosków należy przesłać na adres mail: ikochan@chemia.pk.edu.pl

W 2019 r. nagrody będą przyznane w 8 kategoriach:

1. Za najwyżej punktowaną publikację naukową (uchwała nr 10/o/01/2016), (wniosek)

2. Za najwyżej punktowaną publikację naukową, opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym (uchwała nr 11/o/01/2016), (wniosek)

3. Za największą liczbę cytowań (uchwała nr 37/o/06/2009 zmieniona uchwałą nr 1/n/01/2011), (wniosek)

4. Dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w części A aktualnego wykazu MNiSW sporządzonego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych (uchwała nr 72/n/11/2014), (wniosek)

5. Za najbardziej wartościowe wdrożenie (uchwała nr 39/o/06/2009 zmieniona uchwałą nr 1/n/01/2011), (wniosek)

6. Dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego (uchwałą nr 40/o/06/2009 zmieniona uchwałą nr 1/n/01/2011), (wniosek)

7. Dla najmłodszego wypromowanego doktora (uchwała nr 41/o/06/2009 zmieniona uchwałą nr 1/n/01/2011), (wniosek)

8. Dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora (uchwała nr 42/o/06/2009 zmieniona uchwałą 1/n/01/2011), (wniosek)