Dodany przez
w kategorii: Pracownicy

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie nagród Rektora Politechniki Krakowskiej dla Nauczycieli Akademickich na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej, Zarządzenie nr 71 Rektora PK z dnia 22 czerwca 2020 r. (rozdział XII ,par.27-29). Wzory wniosków znajdują się w SIP PK, w zakładce Serwis kadrowy – Nagrody i Odznaczenia.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 r. w Sekretariacie WIiTCh PK, pok. 10. Jednocześnie prosimy o przekazanie wniosków drogą elektroniczną w wersji MS Word na adres e-mail: wiitch@chemia.pk.edu.pl

Wnioski niekompletne  nie będą procedowane.

Załączniki:

  1. Pismo Prorektora ds. Ogólnych PK
  2. Załącznik do Zarządzenia nr 71 Rektora PK z dnia 22 czerwca 2020r.
  3. Wniosek o przyznanie indywidualnej Nagrody Rektora PK
  4. Wniosek o przyznanie zespołowej Nagrody Rektora PK