Aktualności
Informacje ogólne

Biblioteka utworzona została w 2011 roku z funkcjonujących wcześniej bibliotek instytutowych Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Dzięki powołaniu nowej Biblioteki zostały stworzone warunki zwiększonej dostępności do książek i czasopism oraz umieszczenia scalonych zbiorów w odpowiednio przystosowanym obszernym pomieszczeniu. W chwili obecnej Księgozbiór Biblioteki zawiera przede wszystkim zbiory zlikwidowanych bibliotek, które systematycznie są powiększane o zakup nowych pozycji. Liczy on około 1500 woluminów, w tym słowniki i poradniki, encyklopedie oraz skrypty uczelniane.

Z myślą o studentach Wydziału przy Bibliotece powstała funkcjonalna Czytelnia, mogąca pomieścić 20-30 czytelników. Można w niej korzystać z gromadzonych przez Bibliotekę czasopism, a w godzinach otwarcia Biblioteki również z książek. Ponadto Czytelnia wyposażona jest w stanowiska z dostępem do sieci internetowej oraz znajduje się w zasięgu bezprzewodowego routera Wi-Fi sieci Eduroam (informacja o certyfikatach dostępu do sieci Eduroam).

W czytelni umieszczone zostało stanowisko komputerowe wyposażone w skaner, przeznaczone do zamieszczania w Repozytorium Politechniki Krakowskiej publikacji naukowych, prac dyplomowych, materiałów dydaktycznych itp. w formie elektronicznej. Komputer zakupiony został w ramach realizacji projektu Politechniki Krakowskiej o nazwie SUW (Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. SUW jest systemem komunikacji naukowej dla pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej umożliwiającym rozpowszechnianie materiałów naukowych PK w modelu Open Access. Więcej informacji o ruchu Open Access i projekcie na stronie: http://www.biblos.pk.edu.pl/suw.

Godziny otwarcia:

Biblioteka WIiTCh
pn-pt: 9:30 do 13:30

Czytelnia WIiTCh
pn-pt: 8:00 do 18:00


Kontakt:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 27 62

Linki: