Skład zespołu

Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Dr inż. Szczepan Bednarz
Dr inż. Sylwia Dworakowska
Dr Wiktor Kasprzyk
Mgr inż. Beata Kwasek

Tematyka badawcza

  • Synteza nowych materiałów polimerowych w postaci polielektrolitów/hydrożeli.
  • Otrzymywanie i właściwości polimerów z surowców odnawialnych: kwasu cytrynowego, kwasu itakonowego.
  • Synteza elastomerów poliestrowych zawierających ß-cyklodekstryny do zastosowań biomedycznych.
  • Alternatywne media reakcyjne, np. ciekłe w temperaturze pokojowej organiczne mieszaniny eutektyczne.
  • Zastosowania stabilizowanego oleju rzepakowego do otrzymywania elastycznych pianek poliuretanowych.
  • Otrzymywanie barwników fluorescencyjnych na bazie kwasu cytrynowego.

Najważniejsze publikacje

pl-en

Dane kontaktowe:

Zespół Biotechnologii i Materiałów Odnawialnych
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: 12 6282700
e-mail: pcbogdal@pk.edu.pl