Skład zespołu

Dr inż. Stefan S. Kurek
Dr hab. Piotr P. Romańczyk
Dr Barbara Laskowska
Termeh Darvishzad, MSc

Tematyka badawcza

Elektrochemia molekularna związków organicznych i (bio)koordynacyjnych – badania eksperymentalne i modelowanie kwantowo-chemiczne.

  • Wyznaczanie parametrów termodynamicznych i kinetycznych procesów przeniesienia elektronu w degradacji anaerobowej halogenowanych związków organicznych stanowiących trwałe zanieczyszczenia środowiska.
  • Modelowanie procesów redoks i reakcji następujących po przeniesieniu elektronu na cząsteczki organiczne, w tym określanie struktury oraz przewidywanie losów nietrwałych produktów przejściowych ważnych w metabolizmie ksenobiotyków.
  • Badanie mechanizmów reakcji katalitycznych, w tym układów biomimetycznych, opartych na centrach metali przejściowych – zastosowanie w projektowaniu nowych selektywnych elektrokatalizatorów rozkładu halogenków organicznych.
  • Oddziaływania niekowalencyjne w modelowych układach substrat – centrum aktywne enzymu, badanie efektów energetycznych na poziomie supramolekularnym.
  • Badanie wpływu niespecyficznej i specyficznej solwatacji na wielkość oddziaływań metal-metal w kompleksach o mieszanej walencyjności.
  • Funkcjonalizowanie powierzchni elektrod, projektowanie i tworzenie selektywnych warstw receptorowych pod kątem perspektywicznego zastosowania w biosensorach elektrochemicznych.
  • Badanie aktywności antyoksydantów z zastosowaniem generacji anionorodnika ponadtlenkowego metodami elektrochemicznymi.

Wybrane publikacje

pl-en

Dane kontaktowe:

Zespół Elektrochemii Molekularnej
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: 12 6282770
e-mail: skurek@chemia.pk.edu.pl