Skład zespołu

Dr hab. inż. Roman Popielarz
Dr inż. Joanna Ortyl
Dr inż. Katarzyna Sawicz-Kryniger
Mgr inż. Iwona Kamińska-Borek

Tematyka badawcza

  • Zastosowanie sond fluorescencyjnych do monitorowania przebiegu reakcji chemicznych, w tym procesów polimeryzacji i fotopolimeryzacji (np. powłoki fotoutwardzalne).
  • Nowe fotoinicjatory do polimeryzacji monomerów.
  • Sondy fluorescencyjne do specyficznych zastosowań – badanie właściwości środowiska pomiarowego.
  • Nowe akceleratory do procesów polimeryzacji i fotopolimeryzacji.
  • Inteligentne sensory molekularne do selektywnej detekcji w chemii i biochemii.

Najważniejsze publikacje

  • I. Kamińska, J. Ortyl, R. Popielarz „Mechanism of interaction of coumarin-based fluorescent molecular probes with polymerizing medium during free radical polymerization of a monomer”, Polymer Testing, 2016, 55, 310-317.
  • J. Ortyl, P. Milart, R. Popielarz „Applicability of aminophthalimide probes for monitoring and acceleration of cationic photopolymerization of epoxides”, Polymer Testing, 2013, 32, 708-715.
  • J. Ortyl, R. Popielarz „The performance of 7-hydroxycoumarin-3-carbonitrile and 7-hydroxycoumarin-3-carboxylic acid as fluorescent probes for monitoring of cationic photopolymerization processes by FPT”, Journal of Applied Polymer Science, 2013, 128, 1974-1978.
  • J. Ortyl, M. Galek, P. Milart, R. Popielarz „Aminophthalimide probes for monitoring of cationic photopolymerization by fluorescence probe technology and their effect on the polymerization kinetics”, Polymer Testing, 2012, 31, 466-473.
  • J. Ortyl, K. Sawicz, P. Milart, R. Popielarz „Performance of amidocoumarins as probes for monitoring of cationic photopolymerization of monomers by fluorescence probe technology”, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2010, 48, 4522-4528.

pl-en

Dane kontaktowe:

Zespół Fotochemii Stosowanej
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: 12 6282124
e-mail: rpopiel@pk.edu.pl