Skład zespołu

Dr inż. Marek Piątkowski
Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska
Mgr inż. Łukasz Janus

Tematyka badawcza

  • Projektowanie i synteza materiałów i biomateriałów o zaawansowanych właściwościach do zastosowań w przemyśle, medycynie i farmacji.
  • Synteza biodegradowalnych polimerów, hydrożeli, aerożeli na bazie chitozanu i poli(kwasu asparaginowego).
  • Opracowywanie zielonych technologii, bionanotechnologii i bionanomateriałów.
  • Badanie procesu biodegradacji organicznych związków mało- i wielkocząsteczkowych.
  • Nowoczesne metody przetwarzania biomasy odpadowej.
  • Mikrofalowa synteza organiczna.

Najważniejsze publikacje

Dane kontaktowe:

Zespół Innowacyjnych Zielonych Technologii
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: 12 6282733
e-mail: mpiatkowski@chemia.pk.edu.pl