Skład zespołu

Dr inż. Katarzyna Matras-Postołek
Mgr inż. Svitlana Sovinska
Mgr inż. Adam Żaba

Tematyka badawcza

 • Synteza i badanie właściwości optycznych i elektrycznych nieorganicznych nanokryształów półprzewodnikowych i metalicznych, np.: ZnS, ZnSe, ZnTe, Au, Ag/AgCl, CZTS.
 • Badanie wpływu domieszkowania oraz rodzaju użytych stabilizatorów na właściwości otrzymanych nanomateriałów.
 • Otrzymywanie i badanie właściwości nanomateriałów o różnej wymiarowości (0D, 1D, 2D), wpływ parametrów syntezy na kształt otrzymanych struktur (reakcje solwotermalne, w polu promieniowania mikrofalowego).
 • Otrzymywanie i badanie właściwości nanokompozytów polimerowych z nieorganicznych nanokryształów.
 • Zastosowanie otrzymanych nanomateriałów do budowy urządzeń optoelektronicznych, np. ogniw fotowoltaicznych.
 • Badanie właściwości fotokatalitycznych otrzymanych materiałów.

Najważniejsze publikacje

 • C. Jia, P. Yang, J. Li, B. Huang, K. Matras-Postolek „Photocatalytic Activity Evolution of Different Morphological TiO2 Shells on Ag Nanowires”, ChemCatChem, 2016, 8, 839-847.
 • X. Li, X. Zhang, C. Jia, K. Matras-Postolek, P. Yang „Synthesis and Composition-Dependent Visible Photocatalysis of Ag/AgBr Necklace-Like Heterostructures”, ChemPlusChem, 2015, 80, 865–870.
 • D. Bogdal, S. Bednarz, K. Matras-Postolek „Microwave-Assisted Synthesis of Hybrid Polymer Materials and Composites” in: R. Hoogenboom, U. S. Schubert, F. Wiesbrock (ed.) Microwave-assisted Polymer Synthesis, Springer 2016, pp 711-782 (Book chapter).
 • P. Yang, C. Jia, H. He, L. Chena, K. Matras-Postolek „Preparation and characteristics of molecularly homogeneous Ag/AgCl nano-heterostructures via a two-step synthesis”, RSC Advances, 2015, 5, 17210-17215.
 • M. Bredol, K. Matras, b, A. Szatkowski, J. Sanetra, A. Prodi-Schwab „Preparation and characteristics of molecularly homogeneous Ag/AgCl nano-heterostructures via a two-step synthesis”, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2009, 93, 662-666.

Dane kontaktowe:

Zespół Nanomateriałów
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: 12 6283059
e-mail: matras@chemia.pk.edu.pl