Skład Pracowni

Dr Tomasz Lubera

Tematyka badawcza

  • Odzysk wody technologicznej i tensydów ze ścieków metodą nanofiltracji.
  • Rozdział emulsji olejowo-wodnych na membranach ceramicznych; ultra- i nanofiltracja.
  • Synteza i właściwości wielocentrowych kompleksów nitrozylowych molibdenu i wolframu.

Wybrane publikacje

  • T. Lubera, A. Włodarczyk „Wpływ warunków prowadzenia filtracji membranowej zużytego oleju syntetycznego na wydajność procesu i jakość odzyskiwanego oleju”, Przemysł Chemiczny, 2016, 95, 10, 2075-2079.
  • A. J. Włodarczyk, P. P. Romańczyk, T. Lubera, W. Nitek „Synthesis, characterisation and crystal structure of hydroxylamido-κ2N,O(iodo)[tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borato]nitrosylmolybdenum(II)”, Inorganica Chimica Acta, 2011, 367, 10, 217-221.

Dane kontaktowe:

Pracownia Procesów Membranowych
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: 12 6282746
e-mail: luberski@interia.pl