O jednostce

W Katedrze Chemii i Technologii Polimerów zatrudnionych jest 11 nauczycieli akademickich, w tym dwóch z tytułem profesora, jeden ze stopniem doktora habilitowanego na stanowisku profesora uczelnianego i siedmiu ze stopniem doktora na stanowisku adiunkta oraz jeden ze stopniem magistra na stanowisku asystenta oraz czterech pracowników technicznych i dziewięciu doktorantów.

 

Katedra prowadzi jedną specjalność:

Plany studiów dostępne na stronach PK.

Działalność badawcza Katedry Chemii i Technologii Polimerów obejmuje:

 • Otrzymywanie i ocena właściwości nanokompozytów polimerowych z krzemianami warstwowymi, organiczno-nieorganicznych układów hybrydowych zawierających poliedryczne silseskwioksany
 • Wytwarzanie komponentów poliolowych z olejów roślinnych i ich zastosowania w produkcji różnego rodzaju materiałów poliuretanowych, w tym nowych bio- i nano-materiałów poliuretanowych z udziałem surowców odnawialnych w postaci bio-polioli oraz napełniaczy roślinnych
 • Synteza i modyfikacja żywic epoksydowych, poliestrowych oraz materiałów epoksydowo-poliuretanowych
 • Wykorzystanie surowców pochodzenia naturalnego oraz otrzymywanych z recyklingu do syntezy i modyfikacji epoksydowych materiałów konstrukcyjnych, powłokowych i adhezyjnych oraz nanokompozytów
 • Otrzymywanie i ocena właściwości bionanokompozytów wytworzonych w oparciu o bio-poliamidy i nanokrystaliczną celulozę
 • Obniżania palności polimerów inżynierskich z wykorzystaniem krzemianów warstwowych

 Oferta badawcza:

•        Poszukiwanie zależności typu struktura-właściwości wytworzonych w kontrolowany sposób materiałów polimerowych
•        Synteza związków wielkocząsteczkowych – polimerów, kopolimerów i układów hybrydowych
•        Otrzymywanie metodami przetwarzania blend i nanokompozytów polimerowych; wytwarzanie tworzyw spienionych
•        Prowadzenie modyfikacji chemicznej i fizycznej związków wielkocząsteczkowych
•        Badania strukturalne i morfologiczne oraz określenie właściwości mechanicznych, termicznych i palności otrzymanych materiałów polimerowych.

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi:

 • Lawrence Livermore National Laboratory (USA)
 • Robert Gordon University (Wielka Brytania)
 • University of Padova (Włochy),
 • National Technical University of Athens, Department of Physics, Dielectric Spectroscopy Group (Grecja)
 • Technical University of Munich, Physics Department, Soft Matter Physics Group (Niemcy)
 • University of Strathclyde, Department of Chemical and Process Engineering oraz WESTCHEM, Department of Pure and Applied Chemistry (Wielka Brytania)
 • Latvian State Institute of Wood Chemistry (Łotwa)
 • Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia)
 • University of the Basque Country (Hiszpania)

Współpraca z przemysłem:

 • Grupa Azoty S.A.
 • Synthos S.A.
 • ABB
 • Zamak Merkator Sp. z o.o.
 • Instytut Odlewnictwa w Krakowie

Więcej informacji w załączniku.

Pracownicy

Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, prof. zw. PK
(tel. 012 628 27 27, e-mail: kpielich@pk.edu.pl)

Profesor
Prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak – Zastępca Kierownika Katedry

Profesor uczelniany
Dr hab. inż. Piotr Czub, prof. PK

Profesor-Senior
Prof. dr hab. inż. Jan Pielichowski, em. prof. zw. PK

Adiunkci
Dr inż. Edyta Hebda
Dr inż. Maria Kurańska
Dr inż. Agnieszka Leszczyńska
Dr inż. Tomasz Majka
Dr inż. Sławomir Michałowski
Dr Konstantinos Raftopoulos
Dr inż. Anna Sienkiewicz

Asystenci
Mgr inż. Jan Ozimek

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Inż. Elżbieta Czaja
Dr inż. Elżbieta Malewska
Mgr inż. Jacek Wójcik
Mgr inż. Paulina Zając

Doktoranci
Mgr inż. Artur Bukowczan
Mgr inż. Izabela Łukaszewska
Mgr inż. Karolina Komisarz
Mgr inż. Krzysztof Polaczek
Mgr inż. Paulina Radzik
Mgr inż. Piotr Stachak
Mgr inż. Ewa Szefer
Mgr inż. Katarzyna Uram
Mgr inż. Marcin Zemła

Aktualności
Pliki i formularze

Brak plików dostępnych do pobrania.

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 6282719
fax: +48 (12) 6282947
e-mail: c-4@chemia.pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, prof. zw. PK
Zastępca Kierownika Katedry:
Prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak