Absolwenci specjalności „Technologia polimerów” prowadzonej przez Katedrę Chemii i Technologii Polimerów uzyskują szczegółowo ukierunkowane wiadomości na temat metod otrzymywania monomerów do produkcji związków wielkocząsteczkowych, chemii i technologii polimerów, metod badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, blend, (nano)kompozytów polimerowych oraz polimerów specjalnych – m.in. biopolimerów stosowanych w medycynie i farmacji. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim oraz naukowo-badawczym w szeroko pojętej dziedzinie materiałów polimerowych. W trakcie studiów studenci specjalności „Technologia polimerów” zapoznają się z podstawami wiedzy w zakresie nowoczesnych metod badania materiałów polimerowych – m.in. metod chromatograficznych, spektroskopowych, analizy termicznej i badań właściwości mechanicznych. Studenci uzyskują wiadomości na temat tzw. zielonej chemii oraz współczesnych metod utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych.

Absolwenci specjalności „Technologia polimerów” mogą podjąć pracę w zakładach przemysłowych produkujących polimery oraz dodatki do tworzyw sztucznych, zakładach przetwórstwa polimerów i firmach zajmujących się recyklingiem, jak również w laboratoriach kontroli jakości i placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci tej specjalności mogą także podejmować samodzielną działalność gospodarczą.

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 6282719
fax: +48 (12) 6282947
e-mail: c-4@chemia.pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, prof. zw. PK
Pełnomocnik Kierownika Katedry:
Dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK